Baudžiamojo proceso optimizavimas: rašytinio proceso prielaidos ir galimybės

Raimundas Jurka, Ernestas Rimšelis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami baudžiamojo proceso optimizavimo klausimai, susiję su rašytinio proceso galimybėmis. Atlikti šią analizę autorius paskatino vis labiau teisėkūros ir teisės taikymo lygmeniu aktyvėjančios pastangos sukurti paprastesnes, greitesnes ir mažiau žmogiškųjų išteklių, laiko, finansų ar organizacinių pastangų reikalaujančias baudžiamojo proceso taisykles. Straipsnyje iš esmės keliamas klausimas, kokį poveikį gali daryti proceso dalyvių teisėms ir laisvėms procesinės formos baudžiamojoje byloje pasirinkimas ar taikymas. Rašytinio proceso prielaidų ir galimybių vertinimas tiesiogiai susijęs su proceso viešumo ir proceso greitumo principų santykio problema, kas ir kelia nuolatines diskusijas dėl vienos ar kitos procesinės formos galimumo ir veiksmingumo. Mokslinio straipsnio tikslas – įvertinti teisės doktrinos ir praktikos teiginius bei argumentacijas siekiant suprasti rašytinio proceso formos kilmę bei tikslus, apžvelgti Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojamus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą standartus susiduriant su bylomis, kuriose sprendžiamos žodinio ir rašytinio proceso taikymo galimybės, apibrėžti rašytinį procesą leidžiančias ribas bei išeities pozicijas tolesniems tyrimams bei diskusijoms apie konkrečias rašytinio proceso plėtros galimybes Lietuvos baudžiamajame procese.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; procesinė forma; viešas bylos nagrinėjimas; žodinis procesas; rašytinis procesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195