##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oleg Fedosiuk

Santrauka

Šiuolaikinėje Lietuvos teisės doktrinoje pripažįstama, kad baudžiamoji atsakomybė yra kraštutinė priemonė (ultima ratio) ginant visuomenę nuo įvairių teisinės tvarkos pažeidimų. Tačiau nėra aiškumo dėl šios racionalumu ir kriminologiniais tyrimais pagrįstos idėjos teisinio statuso ir privalomumo kuriant ir taikant baudžiamuosius įstatymus. Straipsnyje bandoma pristatyti koncepcinį baudžiamosios atsakomybės kaip kraštutinės priemonės idėjos pagrindimą ir jos taikomumą įstatymų leidyboje bei teismų praktikoje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis