MUITŲ TEISĖS PAŽEIDIMAS KAIP NUSIKALSTAMA VEIKA: KOKĮ KRIMINALIZAVIMO MODELĮ TURIME?

Oleg Fedosiuk

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojamas Lietuvos baudžiamojoje teisėje įtvirtintas muitų teisės pažeidimų kriminalizacijos modelis, vertinant jį pagal jo suderinamumo su Europos Sąjungoje veikiančia bendra muitų ir muitinės priežiūros sistema, taip pat pagal nuoseklumo, pagrįstumo ir proporcingumo kriterijus siūlomi nagrinėjamų normų tobulinimo būdai.

Raktiniai žodžiai


kontrabanda, muitinės apgaulė, neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos, muitų teisės pažeidimų kriminalizacijos modelis.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-2-02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195