ADEKVATAUS PRIEŽASTINIO RYŠIO TEORIJA IR JOS ATRIBOJIMO NUO KALTĖS PROBLEMA

Linas Žalnieriūnas

Santrauka


Straipsnyje analizuojama baudžiamosios teisės doktrinoje labiausiai paplitusi – adekvataus priežastinio ryšio (priežastingumo) teorija ir jos nustatymo procese kylanti problema: priežastinis ryšys, kaip objektyvusis nusikalstamos veikos sudėties požymis, dėl netinkamai pasirinktos teorijos, neretai siejamas bei turinio prasme tapatinamas su subjektyviuoju nusikalstamos veikos sudėties požymiu – kalte. Darbe detalesnės analizės sulaukė priežastinio ryšio, kaip nusikalstamos veikos sudėties požymio, priskyrimas objektyviesiems požymiams. Todėl pagrįstai gilinamasi į priežastinio ryšio objektyvų pobūdį bei adekvataus priežastingumo teorijos turinį. Pateikiama skirtingų nusikalstamos veikos sudėties požymių analizė – priežastinio ryšio ir kaltės sugretinimas ir palyginimas. Jais siekiama pateikti šių, unikalų turinį turinčių, požymių takoskyrą. Straipsnyje taip pat analizuojamos baudžiamosios ir civilinės teisės reguliavimo priežastinio ryšio tematika alternatyvos
netinkamai teorijai pakeisti.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji teisė; priežastinis ryšys; adekvataus priežastingumo teorija; adekvačios priežasties teorija; priežastinio ryšio pobūdis; kaltė.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195