plugins.themes.bootstrap3.article.main66910355ab141

Gediminas Sagatys Odeta Intė

Santrauka

Straipsnyje analizuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimai, susiję su tėvų teisėmis ir pareigomis sprendžiant dėl vaiko išvežimo iš Lietuvos, taip pat Lietuvos teismų praktika ir užsienio valstybių teisinis reguliavimas. Specialių normų, reglamentuojančių abiejų tėvų ir vaiko interesų derinimo procedūras sprendžiant vaiko išvykimo su vienu iš tėvų iš Lietuvos klausimą, įtvirtinimas nuo 2017 m. sausio 2 d. įsigaliojusiame CK pakeitimo įstatyme turėtų sudaryti prielaidas išvengti skaudžių vaiko teisės į šeimos ryšius pažeidimų, didinti asmenų pasitikėjimą valstybe ir teise. Atsižvelgiant į skirtingą teismų praktiką, straipsnyje pateikiami siūlymai, padėsiantys spręsti bylas dėl vaiko išvežimo iš Lietuvos, užkirsti kelią galimam neteisėtam vaiko išvežimui. Aiškesnis su vaiko išvežimu iš Lietuvos susijusių klausimų teisinis reglamentavimas turėtų padėti užkirsti kelią galimiems neteisėtiems vaiko išvežimams, vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo teisės pažeidimui bei veiksmingiau spręsti tarptautinio vaikų grobimo bylas, užtikrinti geriausius vaiko interesus – apsaugoti jį nuo galimos žalos neteisėto išvežimo atveju.
Straipsnyje daugiausiai naudojami sisteminės ir lyginamosios analizės metodai.

plugins.themes.bootstrap3.article.details66910355aec04

Skyrius
Mokslo straipsnis