plugins.themes.bootstrap3.article.main666a509a587e2

Linas Žalnieriūnas

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamas priežastinio ryšio, kaip mokslinės kategorijos, o taip pat ir kaip baudžiamosios teisės instituto, lemiančio asmens patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, atsiradimas ir raida filosofijos ir teisės šaltiniuose. Priežastinio ryšio turinio supratimas analizuojamas chronologine tvarka apžvelgiant skirtingus civilizacijos laikotarpius. Detalesnės analizės sulaukė išskirtinę reikšmę turintys darbai ir teorijos, prisidėjusios prie priežastinio ryšio suvokimo raidos. Straipsnyje neišvengiama skirtingų mokslo šakų gretinimo, kuriuo siekiama nustatyti, kaip evoliucionavo analizuojama kategorija ir kokių teorijų pagrindu yra sukurtas šiandienis priežastinio ryšio įrodinėjimo mechanizmas. Straipsnyje bandoma atsakyti į klausimą, ar filosofijos moksle susikūręs pradinis šio požymio suvokimas yra reikšmingas šių dienų baudžiamajai teisei. Pateikiamas atsakymas, kokiu pagrindu suformuotos šiandienos Lietuvos baudžiamosios teisės naudojamos priežastinio ryšio teorijos. Šis autoriaus straipsnis – tai įžanginis priežastinio ryšio problematikos diskursas, atskleisiantis priežastinio ryšio genezę bei raidą.

plugins.themes.bootstrap3.article.details666a509a5d2bd

Skyrius
Mokslo straipsnis