BAUDŽIAMOJO PROCESO VEIKSMŲ TEISĖTUMO VERTINIMAS ŽALOS ATLYGINIMO KONTEKSTE

Marijus Šalčius, Mindaugas Bilius

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas žalos, atsiradusios dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo veiksmų, atlyginimo teisinis reguliavimas, atskleidžiami tokio reguliavimo prieštaravimai Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei tarptautiniams teisės aktams, taip pat identifikuojami esminiai negatyvios teisinio reguliavimo įtakos kasdieninei baudžiamajai procesinei veiklai aspektai. Straipsnyje pagrindinis dėmesys yra koncentruojamas į vieną iš būtinų Valstybės civilinės atsakomybės sąlygų – baudžiamojo proceso veiksmų (sprendimų) neteisėtumo vertinimą teismų praktikoje. Teismų praktikos bei doktrinos analizė autoriams leidžia daryti išvadą, kad teisės doktrinoje pateikiama baudžiamojo proceso pažeidimo sąvoka teismų praktikoje yra labai išplečiama, pažeidimą siejant ne vien su baudžiamojo proceso įstatymo konkrečių normų pažeidimu, bet ir su teisėsaugos institucijų bendrąja pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taip pat straipsnyje keliama abejonė dėl teismų praktikos, kuomet tas pats baudžiamojo proceso veiksmas skirtingai yra vertinamas baudžiamajame ir civiliniame procesuose, mokslinio bei praktinio pagrįstumo.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas, baudžiamojo proceso pažeidimas, žalos atlyginimas, pareiga atlyginti žalą, teisėsaugos institucijų pareigūnų ir teismo atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-16-23-2-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195