APDAIRAUS TEISINGUMO BEIEŠKANT: APELIACIJOS RIBŲ IR TEISMO LAISVĖS SANTYKIS

Raimundas Jurka, Egidijus Losis, Vytautas Sirvydis

Santrauka


Straipsnyje analizuojama teisės principų taikymo baudžiamosiose bylose tarpusavio derinimo problematika, kurios išsprendimas reikštų apdairaus teisingumo prielaidas. Autoriai analizuoja, kaip apskritai turėtų derėti bendrieji ir specialieji teisės principai baudžiamajame procese, su kokiais iššūkiais susiduriama apeliacinės instancijos teismuose nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Šiuo atžvilgiu analizė pradedama nuo bendrųjų teorinių teiginių ir baigiama konkrečiais praktiniais pavyzdžiais su atitinkamų teisėkūros idėjų siūlymais. Autoriai, vadovaudamiesi konkrečių baudžiamųjų bylų pavyzdžiais, o taip pat esmingai remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuluojama doktrina, siekia atsakyti, ar tantum devolutum quantum appellatum principas yra absoliutus, ar santykinis, ar šis principas visumoje su kitais teisės principais gali būti įveikiamas ir kokiomis teisėkūromis priemonėmis tai būtų galima padaryti. Šiam klausimui atsakyti autoriai pasitelkia argumentus dėl apeliacijos baudžiamajame procese konstitucinio modelio sampratos.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas, teisės principai, apeliacija, teisminio nagrinėjimo ribos, viešasis interesas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-16-23-2-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195