TEISMŲ PRAKTIKOS VERTINANT BAUDŽIAMAJAME PROCESE LIUDIJUSIŲ VAIKŲ PARODYMUS AKTUALIJOS

Dovilė Murauskienė

Santrauka


Darbe nagrinėjami kai kurie nauji teismų praktikos vertinant baudžiamosiose bylose liudijusių vaikų (nukentėjusiųjų ir (ar) liudytojų) parodymus aspektai. Atskirai aptariami formalieji vaiko parodymų vertinimo teisėtumo aspektu kriterijai, taip pat materialieji parodymų
vertinimo kriterijai, reikšmingi nustatant parodymų patikimumą. Apibendrinus analizuojamu klausimu aktualią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, darytinos išvados, kad teismų praktikoje vaikų parodymai, palyginti su suaugusiųjų parodymais, vertinami atsižvelgiant į tam
tikrą specifiškumą: vaiko parodymams keliami mažesni atitikties teisės aktams reikalavimai, teismų praktikoje patikimais laikomi ir ne visai nuoseklūs ar išsamūs vaiko parodymai. Tikrinant vaiko parodymų patikimumą, ypač reikšmingi papildomi duomenys – specialistų ir ekspertų
paaiškinimai, jų išvados, netiesioginių liudytojų parodymai, taip pat aplinkybės, susijusios su galima aplinkinių įtaka vaiko parodymams.

Raktiniai žodžiai


vaikas nukentėjusysis, vaikas liudytojas, parodymai, teismų praktika, parodymų vertinimo kriterijai.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-15-22-2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195