KONSTITUCIJOS KEITIMO APRIBOJIMAI?

Vytautas Sinkevičius

Santrauka


Konstitucijoje įtvirtinti procesiniai ir materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai. Materialieji Konstitucijos keitimo apribojimai reiškia, kad iš Konstitucijos kyla tam tikri reikalavimai Konstitucijos pataisų turiniui. Negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigtos Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės konstitucinės vertybės, kuriomis grindžiamas visuomenės ir valstybės gyvenimas bei pati Konstitucija: valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, žmogaus teisių ir laisvių prigimtinis pobūdis, teisės viršenybė, teisingumas ir kt. Taip pat negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai, kol referendumu nėra pakeistas konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“. Negali būti daromos ir tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti kiti Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai, jeigu tų tarptautinių įsipareigojimų neatsisakoma vadovaujantis tarptautinės teisės normomis. Konstitucijos pataisomis negalima vienos kitai priešpriešinti Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių.

Raktiniai žodžiai


Konstitucija, Konstitucijos pataisos, procesiniai ir materialieji reikalavimai Konstitucijos pataisų turiniui.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-15-22-2-02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195