##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gintautas Bužinskas

Santrauka

Straipsnis skirtas originaliai, Lietuvos teisės doktrinoje nenagrinėtai temai – ikiteisminės ir teisminės darbo ginčų praktikos problemoms. Darbo ginčų ikiteisminė praktika pradėta kaupti tik po 2013 m. sausio 1 d., pasikeitus Darbo ginčų komisijų formavimo tvarkai. Dabar šios komisijos nuolat veikia prie teritorinių Valstybinės darbo inspekcijos padalinių. Autorius, turėdamas praktinės darbo šiose komisijose patirties, analizuoja konkrečias bylas, atskleidžia teigiamas ir neigiamas darbo teisės reformos puses bei jos įtaką ikiteisminei ir teisminei darbo ginčų praktikai. Aptariamos Darbo ir Civilinio proceso kodeksų harmonizavimo, nacionalinės teisės reformos bei Europos Sąjungos teisės individualių ir kolektyvinių ginčų srityje derinimo problemos. Prieinama prie pagrindinės išvados, kad darbo teisės sisteminė reforma turi būti tęsiama, ją įgyvendinant konceptualiai ir sistemiškai derinant visas teisės šakas. Tai sudarytų sąlygas harmonizuoti įstatymines kodeksų nuostatas ir vienodinti nacionalinę ikiteisminę bei teismų praktiką. Siekiant tobulinti Valstybinės darbo inspekcijos misiją šioje srityje, reikėtų nuolat rengti atitinkamus mokymus į darbo ginčų komisiją deleguotiems darbuotojams ir socialiniams partneriams. Tai neabejotinai veiktų taikos sutarčių dinamiką.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis