##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vytautas Sinkevičius

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami Konstitucinio Teismo įgaliojimai tirti įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai. Konstitucijos 102 ir 105 straipsniuose nurodytas teisės aktų, kuriuos gali tirti Konstitucinis Teismas, sąrašas nėra išsamus. Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus tirti ne tik galiojančių, bet ir negaliojančių įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai, taip pat referendumu priimtų įstatymų atitiktį Konstitucijai. Konstitucinis Teismas gali spręsti, ar Konstitucijai neprieštarauja ne tik Seimo, bet ir referendumu priimti įstatymai dėl Konstitucijos pakeitimo.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis