Viešųjų ir privačių interesų suderinamumas banko likvidavimo atveju

Tomas Ambrasas

Santrauka


Straipsnyje tiriama viena iš nemokaus banko nemokumo procedūrų – banko likvidavimas, analizuojamas nemokaus banko likvidavimo reglamentavimas Lietuvoje ir jo praktinis įgyvendinimas per viešųjų ir privačių interesų suderinamumą. Straipsnyje inter alia atskleidžiama banko likvidavimo samprata.

Raktiniai žodžiai


banko nemokumas; banko nemokumo procedūros; banko likvidavimas; banko likvidavimo procedūros; viešieji ir privatūs interesai

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195