##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dainius Kenstavičius

Santrauka

Straipsnyje analizuojama konfidencialumo pareiga ir jos turinys viešųjų pirkimų procedūrose bei konfidencialumo pareigos taikymo viešųjų pirkimų procedūrose pagrindinės taisyklės. Daroma išvada, kad pareiga užtikrinti konfidencialumą turi būti derinama su viešųjų pirkimų skaidrumo principu, iš esmės reiškiančiu viešumo užtikrinimą vykdant viešojo pirkimo procedūras.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis