##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arvydas Budnikas

Santrauka

Analizuojant ES Teisingumo Teismo ir ES Bendrojo Teismo praktiką pastebima, kad ieškovai, teikdami ieškinius dėl ES institucijų neveikimo pagal SESV 265 straipsnio nuostatas, neretai siekia kvestionuoti ir tokį ES institucijų neveikimą, kuris paprastai laikomas pagrįstu ir teisėtu. Šiame straipsnyje atskleidžiama, kokiais kriterijais vadovaujantis yra sprendžiama, ar ES institucijos neveikimas yra teisėtas, ar neteisėtas, pateikiant teisminės praktikos šioje srityje analizę.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis