plugins.themes.bootstrap3.article.main6655b850d6bae

Julija Kiršienė

Santrauka

Advokato nepriklausomumas laikomas pamatiniu profesiniu principu, kuriuo dažnai naudojamasi ginantis nuo valstybės kišimosi į teisininkų veiklos reguliavimą, tačiau tokios tendencijos teisinių paslaugų rinkoje kaip konkurencijos augimas, teisininkų koncentravimasis į dideles kontoras, taip pat globalizacijos, informacinių bei socialinių tinklų plėtros įtaka teisinių paslaugų komodizacijai (suprekinimui) bei vartotojų informuotumui neabejotinai supurtė advokato profesijos pamatus ir verčia naujai pažvelgti į, atrodytų, nepajudinamas šios profesijos vertybes, tarp jų ir į nepriklausomumo principą, bei atsakyti į klausimą, kiek jis yra validus teisinių paslaugų komercializacijos kontekste.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6655b850d8510

Skyrius
Mokslo straipsnis