Nusikalstamumo raidos ir prevencijos prognozė Slovakijos Respublikoje šimtmečių sandūroje

Robert Chalka

Santrauka


Šis pranešimas – tai trumpa Slovakijos policijos akademijos mokslinės veiklos nusikaltimų prevencijos srityje apžvalga.
1995 m. Slovakijos vidaus reikalų ministerija parengė „Nusikalstamumo raidos Slovakijos Respublikoje prognozę“. 1997 m. ji buvo papildyta ir pavadinta „Nusikaltimų raidos Slovakijos Res-publikoje prognozė iki 2002-2010 m.“.
Pastaruoju metu Policijos akademija sudarinėjo kompleksinę nusikalstamumo prognozę. Su-kurti įvairūs prognozių modeliai ir tinklai:
1) ilgalaikės, vidutinės ir trumpalaikės prognozės (pagal periodą, kuriam jos sudaromos);
2) visos teritorijos, regioninės ir apskričių prognozės (pagal teritorinį padalijimą);
3) paprastos ir kompleksinės prognozės (pagal sudėtingumą);
4) tyrimų ir normatyvinės prognozės (pagal metodologiją).
Pažymėtina, kad bet kuri prognozė be prevencinių priemonių nepageidaujamai ateičiai išvengti prarastų savo svarbą.
Šie dokumentai buvo parengti Slovakijos Respublikos VRM ir išplatinti atitinkamose agen-tūrose.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195