Įrodymų rinkimo būdai baudţiamajame procese

Jurgis Rinkevičius

Santrauka


Pranešime aptariamas įrodymų rinkimo būdų reglamentavimas naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse. Siūlomi šie įrodymų rinkimo būdai: apklausa, stebėjimas, techninis daiktinių įrodymų rinkimas ir dokumentų gavimas bei moksliniai būdai. Būtina apibrėžti įrodymų rinkimo subjektų funkcijas pagal pasirinktus įrodymų rinkimo būdus. Lietuvoje į baudžiamąjį procesą reikia įtraukti naują figūrą – ikiteisminio tyrimo teisėją. Nusikaltimo vietą turi ištirti specialistas, o ekspertas turi liudyti teismo procese. Pranešime nurodomi ir specialisto bei eksperto teisinio statuso pagrindiniai skirtumai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195