Teismų kompetencijos nacių okupuotoje Lietuvoje klausimu

Justinas Braslauskas

Santrauka


Straipsnyje aptariama teismų kompetencija nacių okupuotoje Lietuvoje. Šis klausimas literatūroje nėra išsamiai nagrinėtas – dažniausiai apžvelgiant teismus nacių okupacijos laikotarpiu detaliau nusakoma tik jų struktūra, o kompetencijos klausimai apžvelgiami paviršutiniškai. Būtent šiai spragai užpildyti ir skirtas šis darbas.
Publikacijoje daugiausia dėmesio skiriama vietinių (lietuviškų) teismų kompetencijai nušviesti, bet apžvelgiama ir nacių okupacijos metais Lietuvoje veikusių vokiškų teismų veikla. Straipsnio pabaigoje, remiantis išdėstytais faktais, mėginama pagrįsti nuomonę, kad lietuviški teismai nebuvo okupacinės valdžios įrankis įgyvendinant nacių represinę politiką vietos gyventojų atžvilgiu.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195