Teismo sprendimo teisinė galia

Gediminas Baublys

Santrauka


Teismo sprendimą reguliuojančių normų visuma – tai institutas, kurio tyrimui civilinio proceso teisės teorijos moksle yra skirta bene daugiausia dėmesio. Šio instituto visapusiški tyrimai davė teisės mokslui daug naudos. Tačiau dažnai nuošalyje lieka teismo sprendimo teisinės galios, kuri susieja teismo sprendimo formaliąją pusę ir materialų jo realizavimą, tyrimas. Straipsnyje daug dėmesio skiriama teismo sprendimo teisinės galios požymių analizei, jų tarpusavio ryšiams, reikšmei, santykiui su teisine sistema. Nagrinėjama teismo sprendimo teisinės galios požymių svarba civiliniame procese. Darbe taikoma palyginti plati metodika: teisės mokslininkų nuostatų tyrimas (mokslinis metodas), jų lyginimas (lyginamasis metodas), analizuojamas galiojančių įstatymų normų tinkamumas dabartiniams visuomeniniams santykiams reguliuoti bei šių normų santykis su teisės principais (teisinis ir praktinis metodai).

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195