Kriminalinė bausmė atlikusių asmenų socialinė kontrolė recidyvinio nusikalstamumo socialinės prevencijos sistemoje

Gitana Jurgelaitienė

Santrauka


Viena pagrindinių nusikalstamumo apskritai ir recidyvinio konkrečiai socialinës prevencijos krypčių yra socialinių veiksnių, lemiančių nusikaltimų darymą bei neigiamai veikiančių žmogaus elgesį, neutralizavimas arba net šalinimas. Visuomenė, reguliuodama socialinius procesus, kartu įgyvendina ir savo kontrolės funkcijas – nustato tam tikras reguliavimo ribas, kuria poveikio priemonių, skatinančių teigiamą individo elgesį arba užkardančių deviantiškumą, sistemą. Tarp tokių priemonių svarbią vietą užima socialinė kontrolė.
Straipsnyje nagrinėjami teoriniu ir praktiniu požiūriu aktualūs socialinës kontrolės recidyvinio nusikalstamumo prevencijos klausimai: socialinės kontrolės samprata ir požymiai; socialinės kontrolės ir socialinės prevencijos santykis; socialinės kontrolės teisinis reglamentavimas; socialinės kontrolës objektas ir subjektai; aptariamos socialinės kontrolės pagrindų, masto bei jos vykdymo ribų nustatymo problemos.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195