Fizinis lavinimas Lenkijos ir Lietuvos policijos mokymo institucijose

Jaroslaw Klimczak, Stanislavas Dadelo

Santrauka


Fizinis lavinimas policijoje yra labai svarbus. Lenkijos ir Lietuvos valstybių politinės ir ekonominës reformos kelia panašių problemų. Abiejų šalių policijos rengimo įstaigose pastaraisiais metais ieškoma bûdų fizinio lavinimo sistemas pritaikyti prie naujų realijų.
Darbo tikslas buvo ištirti Lenkijos Ðèitno aukštosios policijos (LÐAP) mokyklos ir Lietuvos teisės universiteto (LTU) Policijos fakulteto studentų požiūrį į fizinį lavinimą, sužinoti jų nuomonę apie policininko fizinę parengtumą.
Specialiai sudaryta anketa 1998 m. buvo apklausti 208 Lenkijos Ðèitno aukštosios policijos mokyklos ir 1999 m. – 208 Lietuvos teisës universiteto Policijos fakulteto studentai. Buvo atliktas tyrimo duomenų matematinis apskaičiavimas. Analizuojant duomenis buvo vertinamas atsakymų į teiginius dažnis (n – atsakymų skaičiumi ir proc. – procentais). Pagal procentinius rodiklius vertindami gautų rezultatų patikimumą naudojome I. Notkino lentelę (E. Vaišvila, 1974).
Gauta medþiaga yra vertinga ir gali bûti panaudota pertvarkant Lietuvos policininkų rengimą. Apibendrinant pateiktą medžiagą galima teigti, kad abiejų šalių respondentai teigiamai vertina fizinį lavinimą ir jo poveikį savo sveikatai bei visapusiškam ugdymui. Bûsimieji pareigûnai fizinį lavinimą vertina kaip svarbų savo profesionalumo kėlimo veiksnį. Tiriamieji pabrėžė, kad dabartinė fizinio lavinimo ir kovinės savigynos sistema yra nepakankamai veiksminga ir reikalauja pakeitimų.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195