Naujos informacinės technologijos nuolatiniame mokymosi procese

Danguolė Beresnevičienė

Santrauka


Kaip teigiama Hamburgo deklaracijoje, kiekvienam žmogui reikia turėti galimybę susipažinti su naujausia informacija. Tačiau naujų informacinių technologijų (NIT) plėtra kelia socialinio ir profesinio atsiribojimo pavojų individų grupėms ir net atskiroms firmoms, kurios nesugeba adaptuotis šiame kontekste. Taigi vienas iš suaugusiųjų švietimo vaidmenų ateityje turėtų būti sumažinti šį atsiribojimo pavojų, kad žinių visuomenė neprarastų žmogiškojo veiksnio.
Tyrimo tikslas – išanalizavus NIT taikymo nuolatinio mokymosi procese aukštojo mokslo institucijose pranašumus bei problemas, su kuriomis susiduriama, parengti psichologinį NIT taikymo aukštojo mokslo sistemoje modelį.
Tyrimo uždaviniai:
1. Taikant NIT, apibrėžti aukštojo mokslo misiją nuolatinio mokymosi procese.
2. Išanalizuoti NIT taikymo aukštojo mokslo sistemoje pranašumus bei problemas, su kuriomis susiduriama.
3. Išanalizuoti prisitaikymo prie naujos mokymosi aplinkos psichologines prielaidas.
4. Taikant NIT aukštojo mokslo sistemoje, apibrėžti kintantį dėstytojo bei studento vaidmenį.
5. Remiantis tyrimo duomenimis, parengti psichologinį NIT taikymo aukštojo mokslo sistemoje modelį.
Tyrimo metodai: naujausios pedagoginės, psichologijos literatūros analizė, kokybinė tekstų analizė, teorinis modeliavimas.
* Kokius pranašumus suteikia ir kokias mokymosi problemas mums kelia nauja mokymosi aplinka?
* Koks yra naujas mokytojo vaidmuo?
* Kokių reikia naujų mokymo/mokymosi metodų?
* Koks yra naujas besimokančiojo vaidmuo?
* Kokį psichologinį modelį reikia įgyvendinti, kad nuolatiniame mokymosi procese aukštojoje mokykloje galėtume sėkmingai taikyti NIT?

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195