Nusikaltimai žmoniškumui naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse

Justinas Žilinskas

Santrauka


Lietuva, įgyvendindama tarptautinius įsipareigojimus, kylančius iš jos ratifikuotų ar prisijungtų tarptautinių sutarčių bei tarptautinės paprotinės teisės, į nacionalinės baudžiamosios teisės šaltinius perkelia ir tarptautinės teisės normas, reglamentuojančias nusikaltimus žmoniškumui. Naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, priimtame 2000 m. rugsėjo 26 d., numatomos dvi nusikaltimų žmoniškumui rūšys: genocidas (99 str.) ir tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis (100 str.). Smulkiai išanalizavus šiuos straipsnius galima daryti šias išvadas: 1) palyginti su tarptautine konvencine ir paprotine teise, Lietuvos teisės sistemoje genocidas traktuojamas plačiau: išplėstas saugomų grupių sąrašas, t.y. papildomai įtrauktos politinės ir socialinės grupės; genocidu pripažįstamos deportacijos ir kankinimai. Platesnis genocido traktavimas yra naudingas Lietuvos teisėsaugos institucijoms, tačiau gali sukelti (ir jau yra sukėlęs) problemų tarptautinio teisinio bendradarbiavimo metu su valstybėmis, pripažįstančiomis konvencinę genocido sampratą, nors Lietuva yra ne vienintelė Europos valstybė, plačiau traktuojanti genocidą; be to, apibrėžiant genocidą pabrėžiamas reikalavimas, kad grupė būtų sunaikinta fiziškai, nors ne visos genocido formos numato fizinį sunaikinimą. Viena nusikaltimo sudėties dalis sukonstruota kaip formalioji, o kita – kaip materialioji; minėti trūkumai siūlomi panaikinti, patikslinta genocido nusikaltimo dispozicija; 2) Straipsnyje „Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis“ yra suformuluota nusikaltimo sudėtis, išoriškai panaši į nusikaltimų žmoniškumui sudėtį, apibrėžtą Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statuto 7 straipsnyje. Tačiau yra esminių neatitikimų, nes iškraipyti ryšiai tarp požymių, nurodytų Romos statute, pavyzdžiui, didelis mastas arba sistemingumas, numatytas kaip asmens veikos požymis, nors turėtų būti kaip „užpuolimą” apibūdinantis požymis, taip pat ne visiškai tikslus nežmoniškų veikų sąrašas; nustatytiems trūkumams panaikinti siūloma patikslinta šio nusikaltimo dispozicija.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195