Vidaus reikalų sistemos pareigūnų socialinės garantijos: teisės ir galimybės jomis pasinaudoti

Kęstutis Vitkauskas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos vidaus reikalų sistemos pareigūnams 1991–2000 m. teikiamų socialinių garantijų rūšys, teisinė bazė, taikymo mechanizmai bei esamų socialinių lengvatų poveikis pareigūnų profesinei veiklai ir asmeniniam gyvenimui.
Straipsnyje laikomasi nuostatos, kad 1991 m. sukurta socialinių garantijų teisinė bazė, atitikusi to meto sąlygas, kai vyravo valstybės reguliuojama ekonomika, vėliau nebuvo optimaliai pritaikyta prie naujų ekonominių santykių. Dėl to nunyko socialinės garantijos ir susilpnėjo pareigūnų socialinis imunitetas.
Straipsnyje panaudoti 1993 ir 2000 m. atliktų sociologinių tyrimų, skirtų vidaus reikalų sistemos pareigūnų požiūriui į socialines garantijas ir profesinę veiklą, rezultatai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195