Seimo kontrolierių teisinis statusas

Saulė Vidrinskaitė

Santrauka


Demokratinėje valstybėje svarbu vienokiomis ar kitokiomis priemonėmis užtikrinti tinkamą valdžios elgesį su piliečiais. Seimo kontrolieriai – tai Seimo, kaip įstatymų leidžiamosios valdžios ir parlamentinę kontrolę vykdančios institucijos, skiriami pareigūnai, kurių pagrindinė užduotis – tirti skundus dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo. Tokia institucija pasaulyje žinoma parlamento ombudsmeno vardu. Šios institucijos teisinio statuso specifiką bandoma atskleisti per Seimo kontrolierių santykius su valstybės valdžią vykdančiomis institucijomis. Nagrinėdami, kaip Seimo kontrolieriai vykdo įgaliojimus, galime įžvelgti mėginimų vykdyti teismo funkcijas, nors įstatymai tokios galios jiems nesuteikia. Neveiksmingai Seimo kontrolieriai naudojasi ir įstatymo jiems suteikta galia savo iniciatyva pradėti tyrimą. Seimo kontrolierių priimami sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau galimybė gauti visą (net valstybės paslaptimi laikomą) informaciją nesumenkina jų teisinės padėties, todėl įdomūs Seimo kontrolierių bei žiniasklaidos santykiai. Teisė pareikšti ieškinį teisme dėl moralinių arba materialinių nuostolių, kuriuos patyrė asmuo dėl pareigūnų padarytų pažeidimų, kompensacijos, galimybė siūlyti Seimui, Vyriausybei arba kitoms valstybės institucijoms, kad būtų pakeisti įstatymai arba kiti norminiai aktai, varžantys žmogaus teises ir laisves, yra svarūs argumentai Seimo kontrolierius laikyti žmogaus teisių gynimo institucija.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195