Aktualios įrodymų sampratos ir jų leistinumo problemos Lietuvos baudžiamojo proceso teorijoje ir praktikoje

Audrius Cininas

Santrauka


Straipsnyje aptariamos aktualios įrodymų sampratos problemos Lietuvos baudžiamojo proceso teorijoje ir praktikoje. Nagrinėjama dabar vyraujanti įrodymų koncepcija, pabrėžiamas būtinumas vertinti įrodymus kaip jų turinio ir formos vienovę. Kritikuojamas Baudžiamojo proceso kodekse (BPK) įtvirtintas išsamus faktinių duomenų šaltinių sąrašas kaip prieštaraujantis laisvo įrodymų vertinimo principui. Analizuojama informacijos samprata BPK projekte, teikiami pasiūlymai dėl informacijos ir įrodymo terminų turinio ir vartojimo šiame akte.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195