Elektroninė komercija: Lietuvos teisės derinimo su ES teise probleminiai aspektai

Darius Sauliūnas

Santrauka


Straipsnis susideda iš keturių pagrindinių dalių. Pirmojoje dalyje aptariamos bendros problemos, susijusios su elektroninės komercijos teisiniu reguliavimu. Antrojoje dalyje trumpai aptariama ES politika elektroninės komercijos srityje ir pristatoma ES Elektroninės komercijos direktyva bei jos tikslai. Trečiojoje straipsnio dalyje dėmesys skiriamas Lietuvos Respublikos teisinio reguliavimo, susijusio su elektronine komercija, apžvalgai. Atskirai aptariamos Lietuvos Respublikos teismų nagrinėtos bylos, kuriose sprendžiamos elektroninės komercijos teisinės problemos. Ketvirtoji straipsnio dalis skirta specialiam Lietuvos Respublikos poįstaty-miniam teisės aktui – Elektroninės komercijos reglamentui, patvirtintam ūkio ministro įsakymu. Šis Reglamentas kritiškai nagrinėjamas jo formos ir turinio požiūriu. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kad Elektroninės komercijos reglamentas tik perkelia ES Elektroninės komercijos direktyvos nuostatas į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, tačiau jų neįgyvendina.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195