Teisės aiškinimo problemos šiuolaikinėje Lietuvos administracinėje teisėje

Dainius Ţilinskas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos kai kurios administracinės teisės normų aiškinimo problemos. Pabrėžiamas administracinės teisės, kaip teisės šakos, skirtos konstitucinei teisei konkretizuoti ir Konstitucijos normų įgyvendinimo teisiniams mechanizmams įtvirtinti, ypatingas vaidmuo. Remiantis tokia administracinės teisės samprata, straipsnyje akcentuojama administracinės teisės normų aiškinimo svarba. Tai bandoma atskleisti per viešojo valdymo, kaip teisėkūros ir teisės taikymo proceso, supratimą. Pabrėžiama, kad administracinės teisės aiškinimas leidžia teisės taikytojui (valdymo subjektui) suprasti teisės normų turinį, o valdymo objektui tampa suprantamesnės jo atžvilgiu taikomo valdymo poveikio teisinės prielaidos ir jo paties galimo elgesio teisinės ribos bei galimybės. Nagrinėjama teisės normų aiškinimo samprata ir reikšmė bei jo įtaka teisėkūrai ir administracinės teisės normų taikymui. Aptariamas kazualinio ir norminio administracinės teisės aiškinimo teismų sprendimuose atribojimo klausimas. Administracinės teisės normų taikymo problemos aptariamos plačiau, pabrėžiant šių normų taikymo subjektų ir administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos problematiką.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195