Ikiteisminio tyrimo pradėjimas: dabartis ir perspektyva

Ryšardas Burda

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamas baudžiamojo proceso pradžios apibrėžimo klausimas.
2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas.
Kartu su juo atėjo ne tik naujos, iki tol nacionalinėje baudžiamojo proceso teisėje nevartotos jos sąvokos, bet ir proceso dalyvių santykiai. Įgyvendinti naujajame Kodekse siūlomas nuostatas nėra lengva. Nusikalstamų veikų tyrimo pradžia – tai momentas, kai valstybės įgaliotos institucijos pradeda vykdyti visuomenės saugumo funkcijas. Mūsų nagrinėjamas baudžiamojo proceso pradėjimo klausimas lieka aktualus ir teisiniu, ir praktiniu normų įgyvendinimo požiūriais.
Straipsnyje autorius lygina ikiteisminio tyrimo pradėjimo instituto raidą, analizuoja dabartį, t. y. praktinį naujai priimtų baudžiamojo proceso nuostatų įgyvendinimą, pateikia konkrečius siūlymus situacijai gerinti.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; ikiteisminis tyrimas; nusikaltimų tyrimo pradėjimas; tyrėjas; ikiteisminio tyrimo pareigūnas; teismas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195