##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Saulė Vidrinskaitė

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš esminių žmogaus teisių principų – lygybė. Tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje įtvirtintas principas, užtikrinantis, kad asmenų teisės nebūtų pažeidžiamos dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, asmens gimimo ar kokios nors kitokios padėties. Lygiateisiškumo turinys nuolat kinta. Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla – diskriminacija yra draudžiama, todėl ir siekiama sudaryti lygiateisiškumo užtikrinimo ir įgyvendinimo sąlygas. Teisinis reguliavimas nė vienam asmeniui nesuteikia pranašumo. Lygiateisiškumas reiškia ne tai, kad asmenys yra vienodi, o tai, kad įstatymas neatsižvelgia į jų skirtingumą. Lietuvoje teisinės lygiateisiškumo garantijos kito tobulinant institucinį žmogaus teisių apsaugos mechanizmą. Tai sietina su Europos Sąjungos integracijos procesais ir valstybės pripažintu poreikiu užtikrinti asmenų lygias galimybes socialiniame gyvenime.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis