##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Violeta Janulevičienė Galina Kavaliauskienė

Santrauka

Mokant(-is) svetimų kalbų, ilgai buvo naudojami komunikatyviniai metodai, kai minimaliai vartojama gimtoji kalba. Tačiau užsienio kalbų mokymui(si) gana didelę įtaką turi besimokančio asmens gimtoji kalba, ypač jei mokomasi teisinės anglų kalbos, kai būtina preciziškai tiksliai nusakyti teisinio termino reikšmę. Ankstesnėse studijose ištirti ir identifikuoti pagrindiniai studentų poreikiai ir motyvai, susiję su vertimu į gimtąją kalbą, kaip specialybės kalbos mokymosi metodu, paskatino tyrinėti ir dėstytojų požiūrį į šios galimybės ir mokymo metodo panaudojimo veiksmingumą. Straipsnyje apibendrinti skirtingų aukštųjų mokyklų užsienio kalbų dėstytojų nurodyti vertimo naudojimo motyvai ir nustatyta optimali jo apimtis per svetimos profesinės kalbos pratybas. Pateikiama lyginamoji studentų ir dėstytojų poreikių analizė. Atliktais tyrimais grindžiama būtinybė pasitelkti vertimą specialybės – teisinės – užsienio kalbos mokymui ir ugdyti vertimo, kaip „penktosios“ kalbinės veiklos rūšies, įgūdžius.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis