##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Igoris Antonovas

Santrauka

Straipsnyje „Teisės šaltiniai vokiškojoje teisinėje sistemoje: samprata ir rūšys“ analizuojama ne tik teisės šaltinių sampratos ir įvairovės problematika, bet ir šaltinių subordinacijos specifika. Pirmojoje straipsnio dalyje atskleidžiama sąvokų teisės šaltinis ir teisės forma tapatumo problema. Atskleidžiant šių sąvokų turinį, konstatuojama, jog nėra vieningo požiūrio nei tarptautinėje, nei vokiškojoje teisės doktrinoje. Straipsnyje pabrėžiama, jog net vokiškojoje doktrinoje egzistuoja du vienas kitam priešingi požiūriai. Vienas jų tapatina šias sąvokas, kitas skiria. Toliau straipsnyje nagrinėjama vokiečių teisės šaltinių sistemos problematika. Aptariama jos specifika, skiriamieji ir pagrindiniai bruožai. Konstatuojama, jog romanų-germanų teisės sistemai yra būdinga labai griežta teisės šaltinių subordinacija, kuri garantuoja VFR Pagrindinio įstatymo (Konstitucijos) viršenybę. Antrojoje straipsnio dalyje akcentuojama, jog vokiškajai teisės sistemai yra būdingas rašytinės teisės prioritetas. Straipsnyje, pripažįstant pozityvios teisės dominavimą, dėmesys skiriamas ir tokiems teisės šaltiniams kaip tarptautinės sutartys, bendrieji teisės principai, teisminis precedentas bei teisės doktrina. Vertinat vokiečių teisinės sistemos šaltinius, teigiama, jog net ir dominuojant pozityviajai teisei, teisinė doktrina, bendrieji teisės principai turi savo vietą ir reikšmę teisės šaltinių sistemoje. Straipsnyje daroma išvada, jog tam tikromis aplinkybėmis šie šaltiniai gali būti svarbūs ir vieninteliai reguliuojant santykius tarp teisinių santykių dalyvių.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis