##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rimvydas Norkus

Santrauka

Straipsnyje analizuojami kai kurie procesiniai bankroto bylų nagrinėjimo ypatumai. Autorius aptaria procesinę bankroto bylų specifiką sąlygojančias priežastis ir konstatuoja, jog šią specifiką daugeliu atvejų lemia pati bankroto instituto paskirtis. Aptariama galimybė bankroto bylose taikyti kai kurias naujas ar iš esmės reformuotas civilinio proceso teisės taisykles: sprendimo priėmimą už akių, pasirengimo nagrinėti bylą stadiją. Didžiausias dėmesys straipsnyje skiriamas bankroto byloje dalyvaujančių asmenų procesinės padėties ir jų įstojimo į bylą analizei: aptariamas teisinis reglamentavimas, susiklosčiusi teismų praktika ir pateikiami pasiūlymai, kaip ją tobulinti. Straipsnyje nagrinėjamos ir kai kurios Įmonių bankroto įstatymo naujovės bei teismų praktikoje suformuluotos taisyklės, pavyzdžiui, draudimas sudaryti taikos sutartį bankroto bylos iškėlimo stadijoje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis