##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Julija Kiršienė Agnė Tikniūtė

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiami kapitalo fenomeno teisiniai aspektai. Pirmąją straipsnio dalį, kurioje tiriama kapitalo teorinė paradigma, sudaro trys skyriai, kuriuose analizuojama kapitalo genezė, kapitalo ir turto santykis bei turto tapimo kapitalu prielaidos, kapitalo formavimą ir apyvartą užtikrinančios nuosavybės teisių įgyvendinimo sistemos funkcijos. Antrojoje straipsnio dalyje analizuojami kapitalo kaupimą ir struktūrą lemiantys veiksniai, įteisinti teisės normose.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis