##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dovilė Juodkaitė

Santrauka

Straipsnyje analizuojama Jungtinių Amerikos Valstijų socialinės apsaugos sistema, įvairia forma: pensijomis, negalios pašalpomis ir kitomis piniginėmis išmokomis, teikianti finansinę paramą neįgaliems asmenims. Aprašomos dvi pagrindinės socialinės apsaugos sistemos programos: Socialinės apsaugos invalidumo draudimo programa ir Papildomos apsaugos invalidumo pašalpų programa, jų veikimo principai ir kriterijai, veiksmingumas. Straipsnyje taip pat aptariami sistemoje dalyvaujančių subjektų: vartotojų, profesionalų bei įvairių institucijų, įgaliojimai bei kompetencija, pateikiama JAV socialinės apsaugos sistemoje nustatyta pripažinimo neįgaliaisiais procedūra, jos kriterijai bei reikalavimai. Atlikta detali mokslinės literatūros, teisinių dokumentų, t. y. JAV federalinių bei atskirų valstijų įvairaus pobūdžio bei juridinės galios teisės aktų, informacinių bei statistinių duomenų analizė ir autorės praktinė patirtis leidžia daryti tam tikras išvadas dėl JAV socialinės apsaugos sistemos veikimo bei jos veiksmingumo, garantijų neįgaliems asmenims gauti adekvačią bei pakankamą finansinę paramą. Straipsnyje taip pat apžvelgiama Lietuvos teisinė bazė bei veikiančios programos, užtikrinančios neįgaliems asmenims valstybės teikiamą finansinę paramą. Atsižvelgiant į išsamią JAV socialinės sistemos apžvalgą, pateikiama trumpa lyginamoji šių dviejų valstybių programų analizė bei galimos tobulinimo kryptys.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis