##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Edita Žiobienė

Santrauka

Teisminės valdžios nepriklausomybė ir žodžio laisvė yra dvi konstitucinės vertybės, kurias būtina gerbti, todėl reikia surasti patį geriausią jų balansą. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio 2 dalis numato išskirtinį pagrindą riboti žodžio laisvę, kad būtų garantuotas teisminės valdžios autoritetas ir nešališkumas. Europos Žmogaus Teisių Teismas išplėtė žodžio laisvės ir teisminės valdžios autoriteto apsaugos santykio aiškinimą. Pagrindiniai 10 straipsnio, įtvirtinančio žodžio laisvę, interpretavimo principai taikomi ir justicijoje, t. y. jei visuomenei reikšmingas nacionalinio teismo sprendžiamas klausimas, jai turi būti suteikta galimybė sužinoti rūpimą tiesą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis