##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gintaras Kalinauskas

Santrauka

Straipsnyje konstitucinės teisės mokslo aspektu analizuojami peticijos teisės turinio požymiai. Peticijos teisė nagrinėjama kaip viena iš konstitucinių pilietinių teisių. Vystantis žmogaus teisių ir laisvių institutui, pakito ir peticijos teisės turinys, funkcijos bei subjektų ratas. Peticijos teise šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse gali naudotis kiekvienas asmuo, o tai leidžia šią teisę priskirti prie pilietinių teisių. Nors egzistuoja daugybė peticijos teisės sampratų, vis dėlto galima apibendrinti ir peticijos teisę suvokti dviem prasmėmis: peticijos teisė gali būti suprantama siaurąja prasme kaip asmens galimybė pateikti įstatymų leidybos ir vykdomosios valdžios institucijoms prašymus ir iniciatyvas dėl teisės aktų bei iškelti visuomenei aktualias problemas, susijusias su šių institucijų veikla; peticijos teisė gali būti suprantama ir plačiąją prasme kaip asmens galimybė pateikti viešosios valdžios institucijoms kreipimąsi dėl problemų, kilusių įgyvendinant teises ir laisves, arba iškelti kitas individualias problemas. Peticijos teisė yra vienas iš tiesioginės demokratijos institutų, todėl analizuojami jos esminiai skirtumai nuo kitų tiesioginės demokratijos institutų. Taip pat labai svarbios yra šios teisės realizavimo galimybės. Analizuojant peticijos teisės realizavimo mechanizmus, dėmesys sutelkiamas į parlamentų veiklą, nes asmenys, pateikę peticiją parlamentui, gali inicijuoti aukščiausią galią turinčių teisės aktų bei kitų svarbių sprendimų priėmimą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis