plugins.themes.bootstrap3.article.main669112530acc6

Vytautas Šulija

Santrauka

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama nekilnojamojo turto mokesčio reformai Lietuvoje. Atskleidžiama šio mokesčio samprata, vieta mokesčių sistemoje, nustatymo ir taikymo pagrindiniai trūkumai ir pranašumai, mokesčio santykis su bendraisiais apmokestinimo principais, galimos apmokestinimo alternatyvos. Autorius neapsiriboja vien normatyviniu požiūriu, t. y. kaip vyriausybės vykdo mokesčių reformą ir kuo remiasi, bet bandoma ekonomiškai pagrįsti, koks reformos kelias būtų efektyviausias. Tuo tikslu bandoma atsižvelgti į nekilnojamojo turto mokesčio ekonominį poveikį atskleidžiant ryšį tarp valstybės finansinių išteklių ir subalansuotos mokestinės politikos, galimą mokesčio įtaką žemės plėtros raidai ir vietos savivaldybių finansinių išteklių panaudojimui. Straipsnyje taikyti loginės analizės, lyginamosios teisėtyros, istorinis ir statistinis metodai.

plugins.themes.bootstrap3.article.details669112530c9b9

Skyrius
Mokslo straipsnis