plugins.themes.bootstrap3.article.main669111c1d2424

Rima Ambrazevičienė

Santrauka

Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti viešųjų pirkimų valstybinio reguliavimo politikos raidą Lietuvoje atkūrus
nepriklausomybę. Lietuvos viešųjų pirkimų reguliavimo politikos evoliucija atskleidžiama tarptautinės ir užsienio valstybių viešųjų
pirkimų reguliavimo politikos kontekste.
Straipsnyje tiriami keli viešųjų pirkimų reguliavimo koncepcijos raidos aspektai: peržvelgiamos idėjos „pirkimai už mažiausią
kainą“ transformacijos tendencijos ir analizuojamas užsienio tiekėjų nediskriminavimo politikos įtvirtinimo procesas viešųjų pirkimų
institute. Aptariama, kokią įtaką tarptautiniai įsipareigojimai turi Lietuvos viešųjų pirkimų reguliavimo politikos pokyčiams.
Pateikiamos įžvalgos apie Lietuvos viešųjų pirkimų koncepcijos tobulinimo gaires.
Viešųjų pirkimų valstybinio reguliavimo politikos raidos tyrimui taikomi istorinis-teisinis, lyginamasis ir loginis metodai.

plugins.themes.bootstrap3.article.details669111c1d5c74

Skyrius
Mokslo straipsnis