##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rima Ambrazevičienė

Santrauka

Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti viešųjų pirkimų valstybinio reguliavimo politikos raidą Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Lietuvos viešųjų pirkimų reguliavimo politikos evoliucija atskleidžiama tarptautinės ir užsienio valstybių viešųjų pirkimų reguliavimo politikos kontekste. Straipsnyje tiriami keli viešųjų pirkimų reguliavimo koncepcijos raidos aspektai: peržvelgiamos idėjos „pirkimai už mažiausią kainą“ transformacijos tendencijos ir analizuojamas užsienio tiekėjų nediskriminavimo politikos įtvirtinimo procesas viešųjų pirkimų institute. Aptariama, kokią įtaką tarptautiniai įsipareigojimai turi Lietuvos viešųjų pirkimų reguliavimo politikos pokyčiams. Pateikiamos įžvalgos apie Lietuvos viešųjų pirkimų koncepcijos tobulinimo gaires. Viešųjų pirkimų valstybinio reguliavimo politikos raidos tyrimui taikomi istorinis-teisinis, lyginamasis ir loginis metodai.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis