plugins.themes.bootstrap3.article.main65d698f1375f1

Linas Belevičius

Santrauka

Straipsnyje aptariama baudžiamojo proceso veiksmų fiksavimo samprata, būdai, formos, analizuojami jų trūkumai ir pranašumai. Kadangi galiojantis baudžiamojo proceso įstatymas kaip pagrindinį proceso veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimo būdą pripažįsta tik protokolavimą, plačiau analizuojami šio fiksavimo būdo ypatumai, nagrinėjama, ar šį fiksavimo būdą tam tikrais atvejais galėtų pakeisti techniniai fiksavimo būdai. Straipsnyje plačiai nagrinėjama galimybė proceso veiksmams fiksuoti naudoti vien tik technines priemones, analizuojama, kokia yra panaudojant technines priemones gautų rezultatų įrodomoji reikšmė, šiuo aspektu analizuojami užsienio valstybių baudžiamojo proceso įstatymai ir mokslininkų nuomonės.

plugins.themes.bootstrap3.article.details65d698f13adbc

Skyrius
Mokslo straipsnis