Parodymas atpažinti – procesinio organo, specialistų arba ekspertų atliekama identifikacija

Mirosław Jan Lisiecki

Santrauka


Nusikaltimų aiškinimo ir įrodinėjimo efektyvumas parengtiniame tyrime priklauso nuo teisingai atliktų procesinių veiksmų. Vienas iš tokių reikšmingų procesinių veiksmų yra parodymas atpažinti. Jis traktuojamas kaip procesinė kriminalistinė identifikacija pagal išlikusius idealius atvaizdus (pėdsakus) žmogaus atmintyje. Atsižvelgiant į tai, kad „idealus pėdsakas“ yra subjektyvus reiškinys, kuris nėra pastovus, jo suvokimas ir traktavimas priklauso nuo asmens savybių ir bruožų, todėl jis gali būti lengvai „deformuotas“. Todėl atliekant parodymą atpažinti turi būti laikomasi tam tikrų procesinių ir kriminalistinių sąlygų ir taisyklių, kad šis veiksmas atliktų savo funkciją ir turėtų įrodomąją vertę. Daug dėmesio šitam veiksmui būtina skirti užtikrinant jo atlikimo metodologinį lygį. Tinkamas procedūros pasirinkimas užtikrina teisingą ir patikimą idealaus pėdsako ištyrimą, kurio pagrindas gali būti nustatyta pateikto atpažinti objekto tapatybė.
Nagrinėjant procesinių organų veiklą (dažniausiai policijos, kuri yra pagrindinė parengtinio tyrimo institucija) konstatuojamas daromų parodymų atpažinti žemas lygis. Atliekant šį veiksmą daroma daug klaidų.
Tai, be abejo, turi įtakos nusikaltimų aiškinimo procesui bei šitų veiksmų diagnostinei ir įrodomajai vertei. Nors parodymo atpažinti diagnostinė vertė nedidelė, teigiamas atpažinimas teisme paprastai vertinamas aukštai.
Dažnai tai būna vienintelis, tiesiogiai nurodantis į kaltininką įrodymas. Dėl šių priežasčių metodologinis griežtumas parodymo atpažinti procedūros metu yra viena iš svarbesnių sąlygų, užtikrinančių teisingą teismo sprendimą byloje. Parodymas atpažinti atlikimas reikalauja, kad procesinis organas labai kruopščiai ir profesionaliai ruoštųsi šiam veiksmui.
Atsižvelgiant į pasitaikančias teismuose klaidas, kurių priežastis yra bendras žemas metodologinis parodymo atpažinti atlikimo lygis, turintis įtakos identifikacijai, būtinuoju tampa postulatas, kad Lenkijos BPK 173 straipsnyje būtų numatyti apribojimai asmenims, galintiems atlikti šį veiksmą. Tokį veiksmą turėtų turėti teisę atlikti ne bendrąjį standartinį profesinį išsilavinimą, o specialųjį profesinį pasirengimą turintys asmenys arba specialistai.

Raktiniai žodžiai


parodymas atpažinti; identifikacija; procesinis organas; ekspertas; specialistas; įrodymas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195