Teismo ekonominė ekspertizė Lietuvoje 2004 metais

Audrona Spiečiūtė, Marius Barkauskas

Santrauka


Lietuvoje vykusi teisinės sistemos reforma palietė teismo ekspertizės sritį. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertai savo žiniomis ir patirtimi pradėjo konkuruoti su privačiais teismo ekspertais: ekspertai ekonomistai su auditoriais ir revizoriais. Įvairiems specialistams tapus teismo ekspertais ekonomistais, iškilo naujų problemų, susijusių su metodologine tyrimo įvairove, privačių ekspertų nepriklausomumu, ekspertų bendradarbiavimu.
Straipsnio tikslas – apžvelgti besiklostančią pastarojo laikotarpio teismo ekonominės ekspertizės praktiką. Detaliai gvildenami auditorių ir revizorių uždaviniai, jų santykis su ekonomine teismo ekspertize, nurodomi metodologiniai, procesiniai bei praktiniai eksperto ekonomisto ir auditoriaus veiklos skirtumai, pateikiami siūlymai dėl teismo ekspertų rengimo praktikos.
Daug dėmesio skiriama Lietuvos teismo ekspertizės centre atliekamoms ekonominėms ekspertizėms, apžvelgiamos jų rūšys, uždaviniai ir struktūra. Ekspertizės atliekamos dokumentinio patikrinimo, palyginimo ir priešpriešinio patikrinimo, kontrolinio sulyginimo, kiekinės-suminės apskaitos tyrimo, ekonominės analizės, kompiuterizuotos apskaitos ir nesant dokumentų tyrimo metodais. Vis dažniau ekspertinėje praktikoje pradedami taikyti netiesioginio tyrimo metodai, iš jų svarbiausias – ekonominio modelio metodas. Aptariamos ir ekspertinės praktikos apibendrintais pavyzdžiais iliustruojamos netiesioginės metodologijos taikymo problemos.

Raktiniai žodžiai


teismo ekonominė ekspertizė; auditas; ekonominės ekspertizės metodai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195