Skubiai vykdytinų teismo sprendimų instituto taikymo problemos

Egidija Stauskienė

Santrauka


Teismo sprendimo procesiniai teisiniai ir materialiniai teisiniai padariniai paprastai atsiranda tik jam įsiteisėjus. Tačiau ši taisyklė turi išimtį, kuri pasireiškia vieno iš įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinės galios požymio – vykdytinumo – suteikimu ir neįsiteisėjusiems teismo sprendimams ir kurios taikymo pagrindai gali būti imperatyvūs arba priklausyti nuo teismo nuožiūros. Ginant svarbiausias asmens teises bei teisėtus interesus įstatyme įtvirtinti pagrindai, kuriems esant vykdyti nukreipiami dar neįsiteisėję teismo sprendimai. Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos civilinio proceso teisėje ir užsienio valstybių civiliniuose procesuose žinomas išimtinis neįsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymo būdas – skubus vykdymas. Apžvelgdama skirtingus Lietuvos ir užsienio šalių civilinio proceso įstatymų nustatytus skubaus teismo sprendimų vykdymo pagrindus ir prielaidas, autorė pateikia lyginamąją šių įstatymų analizę, teisinio reglamentavimo ypatumus bei galimų mokslinių diskusijų kryptis.
Ginant svarbiausias asmens teises bei teisėtus interesus įstatyme įtvirtinti pagrindai, kuriems esant vykdyti nukreipiami dar neįsiteisėję teismo sprendimai. Tiek teisinėje literatūroje, tiek galiojančiame Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) skiriamos dvi teismo sprendimų nukreipimo skubiai vykdyti rūšys: privalomas ir fakultatyvus. Privalomo skubaus vykdymo atveju teismas įstatyme nurodytus sprendimus arba nutartis privalo perduoti skubiai vykdyti, o fakultatyviojo skubaus vykdymo atveju teismas gali leisti teismo sprendimą arba nutartį vykdyti skubiai savo iniciatyva arba šalies prašymu.
Tiek privalomai, tiek fakultatyviai (teismo nuožiūra) vykdyti skubiai perduodami sprendimai, kuriais ginamos pačios svarbiausios asmens teisinės vertybės arba interesai. Toks teismo sprendimas, leidus jį vykdyti skubiai, įvykdomas nedelsiant, ir tos teisinės vertybės ar interesai atkuriami greičiau, nei tai būtų padaryta vykdant teismo sprendimą įprasta tvarka. Skubaus teismo sprendimų vykdymo instituto negali pakeisti nei laikinųjų apsaugos priemonių, nei teismo sprendimo įvykdymą užtikrinančių priemonių taikymas. Skubiu vykdymu siekiama įvykdyti teismo sprendimą būtent šiuo metu, nes ateityje toks įvykdymas gali pasidaryti negalimas arba apskritai prarasti prasmę.

Raktiniai žodžiai


teismo sprendimas; teismo sprendimo teisinė galia; skubus vykdymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195