Įtariamųjų psichikos trūkumų (sutrikimų) atskleidimas ir nustatymas

Jolanta Kanapeckaitė

Santrauka


Straipsnyje, remiantis mokslinėje literatūroje pateiktos medžiagos bei archyvinių baudžiamųjų bylų analize, pateikiama naudinga informacija apie tipinius asmenų (įtariamųjų), turinčių psichikos trūkumų (sutrikimų), požymius; išskiriami kiti žinių apie psichikos (trūkumus) sutrikimus procesiniai gavimo šaltiniai. Surinkta tokio pobūdžio informacija gali padėti ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams laiku atskleisti įtariamojo psichikos trūkumus (sutrikimus). Toliau straipsnyje analizuojamas psichikos trūkumų (sutrikimų) nustatymas taikant specialių žinių psichiatrijos srityje formas – ekspertizę ir objektų tyrimą. Remiantis ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų anketavimo rezultatais (pateikus anoniminę anketą buvo apklausti 70 ikiteisminio tyrimo pareigūnų; 39 prokurorai; dauguma respondentų – turintys ne mažesnį kaip trejų metų teisinio darbo stažą einant dabartines pareigas), pateikiami diskutuotini šio instituto teisinio reglamentavimo aspektai.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; psichikos sutrikimai; įtariamasis; ekspertizė ir objektų tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195