Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio aspektai

Virgilijus Valančius, Rimvydas Norkus

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos problemos, susijusios su Lietuvos administracinių teismų sprendžiamų klausimų įvairove. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų kontekste autoriai nagrinėja Lietuvos administracinių teismų praktiką ir bando apibrėžti, kokiu laipsniu administraciniame procese nagrinėjamos bylos gali būti susijusios su asmeniui pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimo sprendimu. Aptariama, kokia apimtimi baudžiamojo pobūdžio bylose gali būti įgyvendinami atskiri administracinio proceso principai.
Nemažai dėmesio straipsnyje skiriama baudžiamosios ir administracinės atsakomybės santykio paieškai, ypač draudimui persekioti ir bausti du kartus už tą pačią veiką.

Raktiniai žodžiai


administracinis procesas; baudžiamasis procesas; baudžiamojo kaltinimo sprendimas; administracinio proceso principai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195