Pagrindinės teismo sprendimų vykdymo taisyklės romėnų teisėje

Stasys Vėlyvis, Vigintas Višinskis, Egidija Stauskienė

Santrauka


Romėnų teisės įtaka neišnyko iki šių dienų, daugelis jos nuostatų perkeltos į galiojančių civilinio proceso įstatymų straipsnius: asmenų lygybės, teisingumo principai, teisinės prezumpcijos, apeliacija, sprendimas už akių ir kt., vykdymo procese – sprendimo vykdymo atidėjimas, skolininko turto realizavimas iš varžytynių. Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės teismo sprendimų vykdymo taisyklės romėnų teisėje. Teismo sprendimų vykdymo reguliavimą romėnų teisėje autoriai analizuoja aptardami pagrindines teismo sprendimų vykdymo taisykles, remdamiesi romėnų civilinio proceso formomis: legis actiones, per formulas, extra ordinem. Autoriai atskleidžia laipsnišką teismo sprendimų vykdymo priemonių taikymo perėjimą nuo savigynos, skolininko asmeninės atsakomybės taikymo iki teismo sprendimo įvykdymo, kai išieškojimas buvo nukreipiamas ne į skolininko asmenį, bet į skolininko turtą.

Raktiniai žodžiai


teismo sprendimas; teismo sprendimų vykdymas; manus iniectio

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195