Įmonių grupės teisinio reguliavimo aspektai: samprata ir požymiai

Vitalij Papijanc

Santrauka


Įmonių grupės reiškinys nagrinėjamas tiriant grupę sudarančių narių specifiką bei grupės narių tarpusavio ryšio ypatumą, leidžiantį nustatyti grupės buvimą. Įmonių grupę sudaro teisiškai savarankiški subjektai (įmonės). Įmonių grupės nariu gali būti net fizinis asmuo ar valstybė, nors dažniausiai įmonių grupės nariai – ribotos civilinės atsakomybės įmonės.
Kad atsirastų įmonių grupė, tarp įmonių turi atsirasti kontrolės santykis, kuris pasireiškia patronuojančios įmonės galimybe (teise) daryti lemiamą įtaką dukterinės įmonės ūkinei ir finansinei veiklai. Šitokią kontrolę patronuojanti įmonė įgauna įvairiais būdais, dažniausiai būdama dukterinės įmonės dalyve. Būdama dalyve patronuojanti įmonė gali kontroliuoti dukterinės įmonės dalyvių susirinkimą ir (ar) valdymo organų sudarymą (atšaukimą). Kontrolės įgijimo būdų yra gerokai daugiau. Reikšmingas kontrolės būdas yra ekonominė dukterinės įmonės kontrolė, kuri atsiranda dėl vienos (patronuojančios) įmonės didžiulės faktinės galios lemti kitos (dukterinės) įmonės ekonominį likimą. Tokia galia gali atsirasti sutarties pagrindu atitinkamai susiklosčius šalių ekonominiams santykiams ir ekonominei padėčiai.

Raktiniai žodžiai


įmonių grupė; patronuojanti įmonė; dukterinė įmonė; klasikinė įmonių teisė; šiuolaikinė įmonių teisė; kontrolė; galimybė daryti lemiamą įtaką

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195