Mokesčių vengimo reiškinio analizė, atsižvelgiant į socialinių mokslų sąveiką

Gytis Kuncevičius, Violeta Kosmačaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas mokesčių vengimas, kaip integralaus pobūdžio socialiai vertintinas žalingas visuomenei reiškinys, kurį mažinti būtina panaudojus konsoliduotus socialinių mokslų pasiekimus.
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje atskleidžiama mokesčių vengimo samprata. Mokesčių vengimas analizuojamas kaip bendrateisė problema, todėl tai atskleidžiama kaip visuomenei pavojingos veikos išraiška – administraciniai teisės pažeidimai, baudžiamieji nusižengimai ir nusikaltimai.
Antrojoje dalyje analizuojama mokesčių vengimo, kaip teisinės problemos, esmė. Atskleidžiamas šio neigiamo reiškinio poveikis valstybės teisinei sistemai. Pabrėžiama, kad vengti mokėti mokesčius prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintoms konstitucinėms asmenų pareigoms. Iškeliamos vyraujančios neigiamos šiandieninės Lietuvos visuomenės teisinės sąmonės nuostatos dėl šios konstitucinės pareigos.
Trečiojoje straipsnio dalyje atskleidžiamas naujo strateginio lygmens požiūrio į mokesčių vengimo problemą poreikis. Siekiant šio tikslo, nagrinėjama būtinybė spręsti mokesčių vengimo problemą pasitelkiant ekonomikos, sociologijos, vadybos, psichologijos, teisės ir kitus socialinius mokslus.

Raktiniai žodžiai


mokesčių vengimas; socialiniai mokslai; sąveika; konsolidavimas; specialiosios žinios

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195