Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės reglamentavimo bei taikymo problemos

Laurynas Pakštaitis

Santrauka


2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Taip pasistengta įteisinti svarbias šiuolaikinės jurisprudencijos bei tarptautinių teisės aktų nuostatas. Įstatymiškai įtvirtinant nepilnamečių atsakomybės ypatumus sudarytos svarbios prielaidos baudžiamajai atsakomybei atsižvelgiant į nusikaltusių asmenų amžių ir socialinę brandą. Įstatymu įtvirtinamas efektyvesnis, labiau subalansuotas baudžiamasis teisinis poveikis. Teorinės idėjos ne visuomet sklandžiai tarpsta praktikoje, todėl nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai taikomi nepakankamai efektyviai ir ne visada pasiekiami keliami tikslai. Yra ir teisės aktų, institucinės sąrangos trūkumų.
Straipsnio tikslas – apžvelgti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų reguliavimą įstatymais, taikymo praktinius aspektus bei kai kuriuos kylančius sunkumus, pateikti siūlymų, kaip tobulinti baudžiamąjį įstatymą.

Raktiniai žodžiai


nepilnamečiai; nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195